A VÁSÁRLÓINK
Merck
Böllhoff Group
Nordsee
New Yorker
Vorwerk
Schoen Kliniken
 

Válassza ki a tehetséges munkatársait, támogassa fejlődésüket és tartsa meg őket hosszú ideig, ezáltal javítva szervezete versenyképességét.

 

proc1

Munkavállalói értékelés

A rexx Munkavállalói értékelés modul lehetővé teszi, hogy hatékonyan előkészítse, kezelje, elemezze és dokumentálja ezt a személyi fejlesztő eszközt. Adja meg a tervezett találkozókat, hogy a rendszer az automatikusan emlékeztetőket küldjön Önnek. Töltse ki előre az önértékelési kérdőíveket, a külső értékelésekkel együtt értékelje azokat, akár egyértelműen felépített diagramokkal is.

proc1

Feladatvezérelt menedzsment

A rexx Teljesítményértékelő modulja lehetővé teszi a munkatársak konkrét teljesítmény- és célkitűzéseinek meghazátozását és elemzését. A rexx a Képességkezelő modul segítségével kapcsolja össze a teljesítményértékeléseket a képességmenedzsmenttel, és ily módon irányítja a munkavállalók fejlődését.

proc1

360°-OS VISSZACSATOLÁS

Az önértékelés, a menedzserek és a csapat értékelései a rexx 360°-os Visszacsatolás módszerével sokkal objektívebb értékelést nyújt a munkavállalókról. Az informatív táblázatok lehetővé teszik az eltérések és az összefüggések gyors áttekintését.

proc1

OKTATÁSKEZELÉS

Könnyen megtervezheti és kezelheti az összes képzést, továbbképzést és szemináriumot a rexx Képzés és oktatás modul segítségével. Egy gombnyomásra áttekintést kap munkavállalót érintő képzési és oktatási intézkedésekről, valamint információkat kap a szemináriumok előadóiról, a résztvevőkről és a költségekről.

proc1

KÉPESSÉGKEZELÉS

Fejlesszük az erőforrások szűk keresztmetszeteit. A rexx Képességkezelő modul segítségével gyorsan és egyszerűen megadhatja, beolvashatja és a munkavállalóira jellemző képességeket. Az értékelés a világosan elrendezett rexx képesség diagram segítségével történik. Meghatározható egy feladathoz a legalkalmasabb munkavállaló, a képességek illesztése funkció használatával, amely támogatást nyújt a projekt hatékony szervezéséhez is.

rexx Képességkezelő modul

Minden projekthez megtalálható a megfelelő munkavállaló, a szükséges képességekkel.

A rexx Képességkezelő lehetővé teszi, hogy gyorsan és kényelmesen rögzítsük, lekérdezzük, érvényesítsük és értékeljük a munkavállalók képességeit.

Kiegészítő képességek
Határozzuk meg és rendszerezzük munkavállalóink összes releváns vállalati képességét. Minden képesség kiegészíthető kiegészítő tulajdonságokkal, pl. képesítési szint, időtartam, vizsga dátuma vagy lejárati ideje. A rexx Képességkezelő több követelményt is támogat egyszerre - az igényeknek megfelelően.

Skilltree

 

Diagramok

A rexx képesség diagramok segítségével áttekintést kapunk alkalmazottaink erősségeiről és gyengeségeiről, beleértve a beosztásukhoz szükséges készségprofil vagy a csapat képességeinek összehasonlítását is csoportdiagram formájában.

Diagramm

 

 

Minden képesség több oldalról is figyelembe vehető: hogyan értékelik magukat az alkalmazottak? Hogyan kívánják az alkalmazottak sajátos képességeiket fejleszteni? Hogyan értékelik feletteseik ezeket a képességeket, és hogyan kívánják fejleszteni? Ez kombinálható a rexx 360°-os visszacsatolás modullal is.

 

Alkalmazási példák:

A rexx képesség felmérő funkciója lehetővé teszi az online felméréseket, azonosítja a munkavállalói képességeket - beleértve az önértékelést, a felettesek általi validálást vagy a 360°-os visszacsatolást. Készítsen tetszőleges számú kérdőívet gyorsan és egyszerűen, a "fogd és vidd" eszköz segítségével. Ezáltal folyamatosan friss információkat kaphatunk kézi adatbevitel vagy adatkarbantartás nélkül.

Skilldetect

 

 

Követelmények profilja

Határozza meg a kívánt munkaprofilt képesség diagramként, így látható, mely alkalmazottak felelnek meg legjobban a kívánt profilnak. Keresse meg a legjobb jelöltet egy megüresedett pozíció betöltésére, azonosítsa a lényeges információkat a személyzet fejlesztéséhez és végezze el a kapcsolódó személyügyi feladatokat. A hatékony rexx kereső- és listamotor számos lehetőséget kínál a kiválasztás és a rugalmas jelentéskészítés elvégzéséhez egy áttekinthető felületen keresztül.

skillschema

A Képességkezelés külön modulként működtethető, vagy kombinálható más rexx Tehetségkezelő modulokkal, mint például a rexx Oktatáskezelés, rexx Diagnosztika, rexx Organigram, rexx Portál stb.

 

rexx 360°-os visszacsatolás

A különböző személycsoportok felmérése objektív 360°-os visszacsatolást nyújt a munkavállalóknak és a vezetőknek, amelyekből konkrét és hatékony képzési terv készíthető el.

rexx 360°-os visszacsatolás lehetővé teszi a munkavállalók képességeinek megvilágítását minden oldalról: önértékeléssel, a vezetők általi értékeléssel és a csapat értékelésével. Ez a sokoldalú visszajelzés kényelmesen összegyűjthető online kérdőívekkel, amelyekhez minden munkavállaló hozzáférhet e-mailben.

 

A csapat értékelése
A csapat értékelése lehetővé teszi, hogy a különböző csapattagok egymást értékeljék. A csapatértékelés értékes eszköz a csapat teljesítményének javítására és a csapatépítési folyamat megerősítésére. A vezetői értékelések és az önértékelések beépítésével a csapat értékelése 360°-os visszacsatolássé bővíthető.

team-evaluation

 

A menedzsment értékelése
A vezetői személyzet értékelése és fejlesztése nagyon fontos tényező a szervezet sikerében. A vezetők értékelése abból áll, hogy az alkalmazottak kiértékelik feletteseik vezetői képességeit. Ez történhet névtelenül, részben névtelenül vagy teljesen nyílt módon. A részben anonim módszer nem teszi lehetővé a vezetők számára, hogy az alkalmazottaik által készített egyedi értékeléseket nézzék meg, hanem csak az összes értékelés átfogó eredményeit. Ebben az esetben az egyéni eredményekhez csak a személyzeti fejlesztés HR szakemberei vagy a menedzser felettesei férhetnek hozzá.

appraisal-by-subordinates

 

A 360°-os felmérés során általában nagyon bonyolult értékelni a különböző forrásokból érkező értékeléseket. A rexx 360°-os visszacsatolással egy gombnyomással végrehajtható. Ezután az adatokat logikusan elrendezett táblázatokban és diagramokban elemezhetjük. A visszajelzés címzettje többdimenziós perspektívát kap saját teljesítményéről. Az önértékelés és a külső értékelés összehasonlítása szolgál alapul a munkavállaló folyamatos fejlődéséhez.

 

 

rexx Utódlástervezés

A stratégiai utódlástervezés naprakész áttekintést nyújt a tehetségekről, amelyek fontos információkat adnak a kulcspozíciók hatékony betöltéséhez.

Elemzés és tervezés
Áttekinthető kezelőfelület teszi lehetővé a kulcsfontosságú területek, azaz a szervezet számára fontos pozíciók azonosítását, amelyekhez a vállalat meglévő soraiból történő gyors újbóli kinevezést kell biztosítani. A rexx HR szoftver elemzi a megnövekedett lemondási kockázatra vonatkozó információkat. Ezekkel az információkkal felvértezve elég korán beavatkozhatunk a megfelelő tehetségek karrierjének megtervezésébe és felkészítésükbe megüresedő pozíciókra.

Analys och planering

A rexx Tehetséggondozás moduljához kapcsolódó külső eszközök, mint a feladatvezérelt menedzsment, a rexx Munkavállalói értékelése vagy a rexx Képességkező modul lehetővé teszik az alkalmazottak hatékony kezelését.

 

Potenciál-mátrix
Ezen reális módszerek mellett a rexx Tehetséggondozás az úgynevezett „teljesítménypotenciál-mátrix” opcionális használatát is kínálja. Ez egy hatékony és könnyen használható eszköz, amely lehetővé teszi a menedzserek számára, hogy a tehetségeket a mátrix kvadránsaiba sorolják, bármilyen módon kiigazítsák és integrálják a folyamatba.

potential-matirx

 

 

Tehetség adatbank

Növelje tehetségeinek elkötelezettségét azáltal, hogy konkrét és hivatalos javaslatokat tesz a lehetséges karrierutakra és a fejlődés lehetőségeire. A rexx Utódlástervezés lehetővé teszi, hogy rugalmas tehetséggazdálkodási csoportokat hozzunk létre tehetsége különböző karrierjeihez, és segítséget nyújtsunk a különböző karrierutak megtervezéséhez. Ennek során a kiválasztott személy maga határozza meg, hogy milyen fejlesztési intézkedéseket kell végrehajtania a tervezett karrierszakasz elérése érdekében: képzések, speciális interjúk vagy értékelések, projektfeladatok, a szükséges képességek fejlesztése, az adott cél elérése.

talent-pool

 

 

Munkafolyamat motor
A rexx munkafolyamat motor lehetővé teszi az utódlástervezés szempontjából releváns folyamatok szabad meghatározását. Adja meg, hogy a tehetség melyik szakaszba érkezik, illetve mely személy és felek vesznek részt a tervezési folyamat egyes lépéseiben, és hogyan kell őket bevonni az utódlástervezésbe. Az egyes folyamatlépések automatikus emlékeztetői szintén nem kötelezőek.

suggestion

 

 

Szervezeti diagram (organigram) kezelés

Az utódlás és a karriertervezés elemei teljes mértékben integráltak a rexx Szervezeti diagram kezelés modulon belül. Nem csak listákat kapunk, hanem áttekinthető grafikus szervezeti ábrákat, amelyek megnyithatók a jelenlegi, a jövőbeli vagy a korábbi tervezési állapotok adataival. Az úgynevezett „dominó-szimuláció” gyorsan kiszámítja, hogy az utódlásterv alapján az organigram hogyan változik, ha egy adott személy kiesik. Az elemzés eredményeit szemléletesen ábrázoljuk.

succesion-tree

 

 

rexx Munkavállaló értékelés

A munkaadók számára a munkavállalói értékelések közvetlen kapcsolattartásst kínálnak munkatársaikkal. Értékes eszközei a személyzet fejlesztésének, a vállalati stratégiák sikeres megvalósításának.

 

A rexx Munkavállaló értékelés modul támogatja a munkavállalói értékelések teljes folyamatát, elégzik a teljeskörű adminisztrációt. A szoftver folyamatosan frissített áttekintést nyújt a tervezett találkozókról, a célkitűzésekről szóló megállapodásokról vagy az eredmények közös áttekintéseiről. A rendszer automatikusan emlékezteti az esemény résztvevő vezetőket és alkalmazottakat.

appraisal

 

 

Az önértékelésre és a külső értékelésekre vonatkozó kérdőívek a rexx Munkavállalói értékelés modulban találhatók, ez a hatékony munkavállalói értékelések alapja. Az értékelések közötti különbségek diagram segítségével értékelhetők, és felbecsülhetetlen értékű eszközt kínálnak a személyes nézőpontokról folytatott vita folytatásához. Ezenkívül a vezető meghívhat egy diagramot, amely bemutatja a fejlődést egy korábbi munkavállalói értékelő értekezlet óta. Ez magában foglalja az olyan tényezőket, mint a teljesített képzések, a célok elérése és a fizetési előzmények.

staff-appraisal

 

 

A személyzet értékelésének lezárása után a szoftver támogatást nyújt az eredmények gyors és egyszerű dokumentálásához, megállapodásokról, a célkitűzésekről, vagy a tervezett továbbképzésről. A sztenderd tartalom mellett ez a dokumentáció testreszabható, rögzíthetjük az elfogadott célokat, a tervezett szemináriumokat, vagy információkat a munkavállaló képesítéséről, a követelményeknek megfelelően.

A protokollt a munkavállaló digitális adatai között is tárolják, és az alkalmazott számára elérhetővé teszik közvetlen hozzáféréssel, vagy az önkiszolgáló portálon. Az adatok automatikusan más szoftver modulokba áramlanak, majd központilag lehívhatók további elemzésekre, akár a teljesítménymenedzsment, akár a képzési modul funkcióiban, akár a képessségek és a kompetenciák területén. Ez az integráció lehetővé teszi a kitűzött célok áttekintését számos szempontból. Ezeket szükség szerint lehet ellenőrizni és beállítani.

protocol

 

 

rexx E-learning

A digitális távoktatással, időt és pénzt takarítunk meg, növeli a hatékonyságot.
A továbbképzés elengedhetetlen eszköz minden szervezet számára a versenyelőny megtartása vagy növelése érdekében. A szemináriumokon való részvétel azonban nem mindig megfelelő forma, például amikor a személyzetet több helyszínen vagy osztályon kell kiképezni, vagy amikor egyszerűen a továbbképzés költségeinek minimalizálásáról van szó. Az E-learning a lehető legnagyobb rugalmasságot kínálja. További információ a rexx E-learningről

REXX SUITE: ÁTTEKINTÉS

DEMÓ RENDELÉSE